Cesta: Město, historie a památky / Město Hranice


MĚSTO HRANICE

Město Hranice se nachází v Olomouckém kraji, jde o malou aglomeraci tvořenou devíti místními částmi o celkové rozloze přes 52 km2,  k 1. lednu 2011 zde žilo 19 017 obyvatel. Všechny místní části spojuje společná historie – od 15. století měly stejnou vrchnost a patřily do hranicko-drahotušského panství, společný městský úřad mají od 70. let 20. století. Centrem aglomerace je historické město Hranice, jehož zástavba se již prolíná s dalším historickým městem Drahotuše a vesnicí Velká. Další místní části (dříve integrované obce) tvoří okolní obce Lhotka, Rybáře, Slavíč, Uhřínov, Středolesí a Valšovice.

Více na stránkách Městského úřadu