Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Pomník Františka Josefa I., Hranice, Stará Střelnice


Pomník Františka Josefa I., Hranice, Stará Střelnice


Socha byla vytvořena vídeňským sochařem Emanuelem Pendlem pro Školní náměstí, kde byla odhalena 26. června 1898 u příležitosti 50. let panování mocnáře. Po vzniku Československa byla odstraněna, stála na radnici a později putovala po nejrůznějších depozitářích, až byla v 70. letech 20. století zachráněna umístěním v zahradě akad. malíře a sochaře Ladislava Vlodka. Císař drží v ruce svitek pergamenu se svým osobním heslem VIRIBUS UNITIS (spojenými silami) a s letopočtem, kdy se stal císařem – MDCCCXLVIII, tedy 1848.

text: Tomáš Pospěch, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010