Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Kříž s Kristem, Drahotuše, Třída Československé armády


Kříž s Kristem, Drahotuše, Třída Československé armády

 

Tento barokní kamenný kříž dnes stojí na zahradě domu čp. 430, dříve se lokalitě říkalo Nad Zábřehy či Nad Mlýnem. Sochu pořídil v roce 1745 hranický knížecí zahradník Jakub Smolka (Šmolka) a vytvořil ji krásenský kameník, pravděpodobně Jan Pynka, jemuž drahotušští konšelé svěřili v roce 1750 také zhotovení kamenného pranýře. V bohaté rokokové kartuši je reliéf se zobrazením Panny Marie Bolestné.

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010