Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Kříž s Kristem, Slavíč, rozcestí na západním okraji obce


Kříž s Kristem, Slavíč, rozcestí na západním okraji obce

 

Novogotický kříž byl vztyčen na místě starého dřevěného kříže nákladem rodiny Vašinkovy roku 1904 (jak dokládá i nápis na zadní straně postamentu). Autorem byl František Pour z Přerova, u něhož obec Slavíč objednala v roce 1901 také sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na průčelí místní kaple sv. Josefa. Postament kříže zdobí reliéf Neposkvrněného srdce Panny Marie.

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010