Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Kříž s Kristem, Velká, lokalita Záhumení u kříže


Kříž s Kristem, Velká, lokalita Záhumení u kříže


Litinový korpus Krista je umístěn na kříži z vápence, tabulka s nápisem INRI chybí. V soupisech soch drahotušské farnosti bývá uváděn jako kříž z doby předbřeznové (před rokem 1848). Na postamentu byla ještě v 50. letech 20. století umístěna litinová deska s reliéfem Panny Marie Bolestné.

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010