Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Kříž s Kristem, Velká, před kaplí Povýšení Svatého Kříže


Kříž s Kristem, Velká, před kaplí Povýšení Svatého Kříže


Kříž ve Velké před kaplí Povýšení Svatého Kříže byl pořízen „nákladem dobrodinců“ roku 1886, přičemž svěcení sochy se konalo 30. května 1887. Na novogotickém postamentu se nachází reliéf Panny Marie Bolestné. Prakticky shodný kříž najdeme na Hranicku na několika místech, např. v Hranicích u městského hřbitova (1889) nebo u čističky odpadních vod (1908). Většinou se jedná o práce hranického sochaře F. Dostala.

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010