Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Pomník Mistra Jana Husy, Drahotuše, Náměstí Osvobození


Pomník Mistra Jana Husy, Drahotuše, Náměstí Osvobození

 

Kamenný pomník s kalichem a s reliéfním portrétem Jana Husa v okamžiku upálení v Kostnici  červenci 1415 byl odhalen 19. července 1928. Kolem Husovy hlavy sochař umístil svatozář, tedy symbol vyhrazený zejm. katolickým světcům. Zjevně to souvisí s tehdejšími drahotušskými zápasy mezi přílušníky církve katolické (pro něž byl Hus kacířem) a církve československé (kteří se k Husovu odkazu hlásili).

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010