Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Sv. Florián, Drahotuše, Náměstí Osvobození


Sv. Florián, Drahotuše, Náměstí Osvobození

 

Socha nese v kartuši na barokním postamentu nápis: „Čest tobě, města našeho patrone, chraň nás od něšťastného ohně“ ("Czest tobe / Města nasseho / patrone. / Chraň nas oD / nesCzasneho / ohne. / P: F: W:"), podle chronogramu pochází z roku 1800. O deset let dříve zasáhl Drahotuše jeden z nejničivějších požárů v jejich historii, jemuž padla za oběť většina domů na náměstí a v Lipenské ulici. Podle záznamu v drahotušské matrice postavil sochu roku 1801 František Vybíral (Franz Wybíral) naproti svému domu, „ač již byl na výmince“. Vybíral renovoval roku 1801 sochu sv. Jana Nepomuckého a také kostelní lampu, matrika uvádí, že „na své peníze postavil statui sv. Floriana, kterou také na svůj náklad oštafíroval“. Socha byla svěcena drahotušským farářem Josefem Kornitzerem 3. května 1802 spolu s novým křížem na hřbitově.

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Tomáš Pospěch, zdroj: kalendář Sochy 2010