Cesta: Město, historie a památky / Sochy / Sv. Jan Nepomucký, Valšovice, náves


Sv. Jan Nepomucký, Valšovice, náves

 

Jedná se o klasický ikonografický typ sv. Jana Nepomuckého jako stojící postavy v tzv. kanovnickém rouchu, v rukou svírající krucifix a palmovou ratolest mučedníků. Kvalitní sochařská práce anonymního autora je dnes poškozena – chybí světcova levá ruka a skoro celý krucifix. Na postamentu reliéf vhození Nepomuckého mrtvého těla z mostu do Vltavy. Sochu nechala vztyčit obec „na konci osady naší u cesty k Hranicím“, posvěcena byla 2. září 1860 (na podstavci je letopočet vzniku 1859).

text: Jiří J. K. Nebeský, foto: Karol Roder, zdroj: kalendář Sochy 2010