Cesta: Město, historie a památky / Stavební památky / Čaputův dům


ČAPUTŮV DŮM

Dům čp. 20 na Masarykově náměstí vystavěl v roce 1583 měšťan Ondřej Čaputa (původem z polského města Żywiec), jehož jméno najdeme také na hodnotném renesanční portálu, na němž je latinsky napsáno:„Požehnej, Pane, tento dům a všechny v něm bydlící nyní a až na věky, amen. Pamatuj na mne, Pane, až přijdeš do ráje. Léta Páně 1583 vystavěl tento dům Ondřej Čaputa z Žiwce s požehnáním Páně. Slovo Páně zůstane na věky, amen.“ Jednalo se o jeden z největších měšťanských domů v Hranicích. V letech 1815–1869 zde sídlila tiskárna Aloise a Amalie Škarniclových, produkující úřední tiskopisy, jarmareční písně a drobné tisky. Na počátku 20. století patřil dům nadaci Jana Štěpána a Otilie Blaschkeových („Johann Stefan und Ottilie Blaschkes Deutsches Stiftungshaus“).

 

Text: www.tichy-typ.cz, foto: Hynek Polák, Tomáš Pospěch, Karol Roder