Cesta: Město, historie a památky / Stavební památky / Dům s renesančními sgrafity


DŮM S RENESANČNÍMI SGRAFITY

Sgrafitová výzdoba domu čp. 265 na rohu Hřbitovní a Komenského ulice pochází z roku 1583. Jejím autorem je malíř a alchymista Jan Červenka (†1587). Do dnešní doby se dochovaly jen zbytky sgrafit s převahou ornamentálních prvků, na počátku 19. století ještě existovala bohatší figurální výzdoba. Dům byl po dlouhou dobu mylně považován za bývalou bratrskou školu. Podle jedné teorie byl vystavěn jako hrobka a teprve dodatečně změněn v obytný dům. Dům je památkově chráněn.

 

foto: Hynek Polák