Cesta: Město, historie a památky / Stavební památky / Evangelická modlitebna


EVANGELICKÁ MODLITEBNA

Na místě dnešní evangelické modlitebny na Šromotově náměstí byl v 16. století vystavěn sbor jednoty bratrské, zničený za třicetileté války. Roku 1668 na jeho základech vyrostl kostel sv. Šebestiána a Rocha, ten byl roku 1786 zrušen a budova sloužila jako sklad soli. K budově byly přistavěny dva obytné domy, odstraněné ve 20. století. Od roku 1924 je zde modlitebna Českobratrské církve evangelické.

foto: Milan Mráz, Jiří Necid