Cesta: Město, historie a památky / Stavební památky / Viadukty


HRANICKÉ VIADUKTY

 

Severní dráha císaře Ferdinanda 

V roce 1836 byla zahájena výstavba jednokolejné železniční trati, která měla spojit Vídeň s Haličí tvořící severovýchodní část rakouské monarchie. Pro realizaci projektu byla vytvořena akciová společnost Kaiser Ferdinands-Nordbahn, která trať vlastnila až do roku 1906. Dne 7. července 1839 přijel první vlak do Brna, 1. září 1841 do Přerova, 17. října 1841 do Olomouce a 15. srpna 1842 do Lipníka nad Bečvou. Poté byla výstavba kvůli nedostatku financí přerušena a obnovena byla až v květnu 1844. V sobotu 1. května 1847 byl zprovozněn úsek Lipník – Bohumín. Od tohoto dne pak už probíhala Hranicemi pravidelná železniční doprava. Viadukt se stal jednou z nejzajímavějších stavebních dominant města. Celý projekt Severní dráhy byl dokončen v roce 1856.

 

Tři viadukty

Celý železniční most je tvořen trojicí viaduktů o délce 430 metrů. První viadukt o 32 obloucích s cihlovými klenbami byl dokončen 23. srpna 1844 a o tři měsíce později (9. listopadu) se na něm uskutečnila první jízda s lokomotivou. Rozšíření železnice o druhou kolej si vyžádalo stavbu druhého viaduktu o stejném počtu oblouků s kamennými klenbami, k níž došlo v letech 1870–1872. Pravidelný provoz zde probíhal od roku 1873. Projekt rozšíření železnice o třetí a čtvrtou kolej byl zahájen v roce 1911. Budování třetího hranického viaduktu probíhalo v letech 1916–1918. S koncem první světové války byla stavba přerušena a zakonzervována. Obnovení prací přineslo až očekávání další války – od května 1936 do června 1937 byl dobudován viadukt o 30 obloucích s betonovými klenbami. Stavba přečkala druhou světovou válku, ačkoli byla cílem leteckého bombardování a ustupující nacistická vojska připravovala její vyhození do povětří. V roce 1959 byla trať elektrifikována.

 

Technická památka

V roce 2004 byl v rámci budování železničního koridoru rekonstruován nejmladší viadukt, přičemž nejstarší viadukt se přestal používat pro železniční dopravu. V roce 2007 byl celý železniční most prohlášen za kulturní památku a následně byla provedena rekonstrukce nejstaršího viaduktu, ohroženého zatékající vodou a stářím stavebního materiálu.

 

Neštěstí

Výstavba viaduktu v polovině 19. století byla velmi náročnou záležitostí. Na stavbě pracovalo téměř 2500 osob, kromě místních nádeníků to byli tzv. barabové, lidé bez stálého domova pohybující se od stavby ke stavbě ve větších skupinách. Jeden z viaduktů se při stavbě zřítil a zabil přitom 14 osob. Celkem si stavba prvního viaduktu vyžádala více než 20 obětí. Na stavbě nejmladšího viaduktu v době první světové války zase pracovaly asi dva tisíce italských zajatců. Na vnitřní straně nejmladšího viaduktu, na 21. pilíři, se dodnes nachází ve výšce asi 7 metrů na jednom z kamenných kvádrů nápis: „23. IX. 18 / H.R. – R.R.“. Podle tradice se jedná o iniciály dvou italských zajatců, kteří se 23. září 1918 zřítili při práci na zem a zabili se. Dokonce se vyprávělo, že oba byli v pilíři zazděni a kámen představuje jejich náhrobek.

 text: www.tichy-typ.cz, foto: Milan Mráz, Jiří Necid, sbírka Milana Králika