Cesta: Město, historie a památky / Stavební památky / Římskokatolická fara


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARA

Barokní budova fary (čp. 38) s mansardovou stře­chou byla vystavěna v letech 1773–1782 na místě starší farní budovy, v roce 1802 byla zvýšena na dvě podlaží a zároveň byly přistavěny hospodářské budovy. Fara bývala až do konce 18. století součástí komplexu na jihozápadním kraji opevněného města. Středem komplexu býval gotický farní kostel na dnešním Školním náměstí (zbořen zřejmě roku 1766). Kostel obklopoval hřbitov, po jehož obvodu byla umístěna fara, špitál (chudobinec) a škola. Nepřetržitá řada římskokatolických farářů v Hranicích začíná rokem 1625.

 

foto: Tomáš Pospěch, Karol Roder, Bohuslav Vostřez