Cesta: Město, historie a památky / Stavební památky / Stará radnice


STARÁ RADNICE

 

Stará radnice

Stará radnice byla po staletí sídlem samosprávy města Hranic. Na budově najdeme několik letopočtů, které ukazují její postupné vznikání – Gotický sál s pozoruhodnými žebrovými klenbami byl dokončen roku 1528, renesanční portál pochází z roku 1544 a věž byla vystavěna v roce 1571. Celkový vzhled budovy změnily pak až rozsáhlé stavební úpravy v roce 1869 a realizace historizující fasády na počátku 20. století. Až do konce 20. století se v prostorách radnice střídali purkmistři, starostové i předsedové národního výboru. Roku 1998 se městský úřad přestěhoval do hranického zámku a v rekonstruované radniční budově našli své sídlo městské muzeum, knihovna a klavírní oddělení Základní umělecké školy Hranice.

 

Portál a další památky

Nejhodnotnější památkou Staré radnice je renesanční portál z roku 1544, na němž mimo jiné najdeme  také podobiznu tehdejšího purkmistra Skřítka, pro­vázenou znakem krejčovského cechu a slova Verbum Domini manet in Æternum (Slovo Páně přetrvá na věky). • Na fasádě budovy z Radniční ulice můžeme vidět zazděnou kamennou dělovou kouli, umístěnou sem jako památku na boje třicetileté války. • Původní věžní hodiny z roku 1571 byly vyrobeny v Opavě, dva hodinové zvony byly ulity v Olomouci. Zatímco zvony jsou funkční dodnes, hodiny byly v roce 1890 nahrazeny novým strojem. • Kovová korouhvička na věži nese letopočty 1571 a 1869, jedná se však o repliku z roku 1979. • Do kopule byly při opakovaných opravách vkládány pamětní spisy, v roce 1738  dokonce „Reliquia svatá jsou od pana faráře do této báně dána, aby Bůh tuto obec od všeho zlého chránil“.


Vyhlídková věž

S nápadem zpřístupnit věž Staré radnice jako vyhlídkové místo přišla v roce 2006 skupina studentů hranického gymnázia v rámci aktivity Projekt občan, jejímž prostřednictvím se žáci mají seznámit s tím, že „vedle demokracie zastupitelské existuje také demokracie participativní“. Součástí úkolu byl sběr historických informací, přehled obdobně zpřístupněných věží v České republice, anketa, reportáž z exkurze do věže a také předběžný rozpočet akce. Poté studenti s projektem Radniční schody (skoro) do nebe seznámili městské zastupitelstvo, které uvolnilo prostředky na zpracování podrobného projektu. V roce 2009 byla radniční věž zpřístupněna jako součást projektu Za krásami Městské památkové zóny Hranice, který byl z větší části financován z prostředků Evropské unie.

Jako zpestření výstupu na vyhlídkovou věž tedy byla zvolena expozice Pinkavových výtvarných prací ze sbírek městského muzea. Můžeme tak porovnat, jak se město viděné z radniční věže za poslední století změnilo.

 

Text: www.tichy-typ.cz, foto: Milan Mráz, Jiří Necid, Karol Roder


Přílohy ke stažení