Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Barvíř Rudolf


Rudolf Barvíř

(Hranice 15. 8. 1911 – Helmsdale ve Skotsku 29. 10. 1944)

 

Radiotelegrafista a střelec 311. československé bombardovací perutě RAF.

 

Narodil se v domě čp. 31 v Radniční ulici v Hranicích. Byl synem řezníka a uzenáře Jana Barvíře a Ludmily Barvířové, rozené Králové. Jan Barvíř vlastnil dům čp. 31 od roku 1907 až do své smrti v roce 1926. Manželka s dětmi poté žila v Nádražní ulici č. 41, kde je doloženo ještě v srpnu 1941.

Rudolf Barvíř studoval v letech 1922–1928 šest ročníků reálného gymnázia v Hranicích. Nepatřil k dobrým studentům – v 6. třídě propadl z dějepisu a zatím se nepodařilo zjistit, kdy a kde uzavřel středoškolská studia maturitní zkouškou. V roce 1937 je již uváděn jako MUC (kandidát všeobecného lékařství s minimálně šesti dokončenými semestry studia lékařské fakulty) s působištěm v Brně. Také na pamětní desce členů hranického Sokola na budově místní Sokolovny je uveden jako „student medicíny“.

Na podzim roku 1939, po uzavření českých vysokých škol nacisty a zběsilém zatýkání vysokoškoláků přešel protektorátní hranice a přes Slovensko se balkánskou cestou dostal až do tehdejší Palestiny. Zde se přihlásil do československé jednotky. V lednu 1943 byl přeplaven do Velké Britanie a zařazen k československým leteckým jednotkám RAF. Byl zařazen jako střelec a telegrafista k 311. československé bombardovací peruti RAF, která  byla od 30.4.1942 přidělena k pobřežnímu letectvu. Hlídkovala zprvu nad Biskajským zálivem, později nad severním Atlantikem a Baltem. Rudolf Barvíř zemřel spolu se čtyřmi dalšími členy posádky 29. 10. 1944 krátce po startu letounu Liberator „G“ BZ 720. Letoun měl provést nálet na německou ponorku zjištěnou u pobřeží Norska. 15 minut po startu z letiště v severoirském městě Wick narazil letoun severně od skotského města Helmstade do vrcholu kopce.

Rudolf Barvíř byl pohřben 2. 11. 1944 do hrobu č. 22 v sekci F na vojenském hřbitově St. Duthuse v skotském městě Tain, kde je společně s Rudolfem Barvířem pochováno dalších 17 příslušníků 311. bombardovací perutě. Symbolická urna Rudolfa Barvíře č. 198 byla v roce 1945 převezena z Velké Britanie do vlasti. Britové tehdy ČSR doručili 300 uren padlých a zemřelých českých a slovenských příslušníků RAF. Na počátku roku 1990 byly poškozené urny nalezeny v Národním památníku na Žižkově a vyměněny za plastové. Urna Rudolfa Barvíře je jednou z 96, které byly 22. 6. 1998 uloženy do Památníku zahraničních letců na městském hřbitově v Prostějově. 28. 9. 2012 byl památník vyzdoben deskou se jmény pietně pochovaných hrdinů. Na desce je také jméno Rudolfa Barvíře.


text: Václav Bednář