Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Bláha Cyril


Cyril Bláha

(26. 3. 1909 Drahotuše – 4. 10. 1974 Ostrava)

Organizátor ochotnického divadla na Hranicku, režisér a herec

 

V amatérských divadlech hrál od dětství. Jako jedenáctiletý žák měšťanské školy v Hranicích chodil dvakrát
týdně pěšky 13 km do Jindřichova na zkoušky dětského divadelního souboru, jehož členem byl. Roku 1926 nastoupil
zaměstnání v KUNZ (později Sigma) Hranice. V podniku pracoval až do penze, nejdéle jako dispečer. Vystupoval
jako herec v dramatickém odboru Sokola. Pod vedením zkušeného režiséra Františka Benoniho vytvořil řadu
klíčových postav, z nichž diváky zvláště zaujal Jan Pička Písecký v Nezbedném bakaláři Zdeňka Štěpánka podle
povídky Zikmunda Wintra nebo Vocilka ve Strakonickém dudákovi J. K. Tyla.
Byl také členem tzv. Skálovy pětky, která deset let vystupovala v Hranicích i okolí s programy scének a 
písniček. Velké úspěchy sklízel v divadelním souboru Orla Hranice, jenž uváděl populární operety. Na začátku 2.
světové války se z Hranic odstěhoval do Drahotuš, kde roku 1942 obnovil divadelní soubor Tyl. Současně
spolupracoval s Divadelní jednotou v Hranicích. Vytvořil na jevišti 192 postav, především bouřliváků a buřičů. V 
těžkých okupačních podmínkách hledal možnosti vytvoření stálého hranického divadla. Roku 1942 byl jedním ze
zakládajících členů profesionálního Beskydského divadla.
Po roce 1945 se stal okrskovým režisérem Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských (ÚMDOČ). Tato
organizace ochotnických divadelníků, založená již roku 1886, která přežila i nacistickou okupaci, byla zrušena
teprve komunisty roku 1951. V letech 1952–1956 řídil závodní klub Sigma v Hranicích a jeho divadelní soubor, se
kterým dosáhl řadu úspěchů. Za nejhorší zážitek považoval rok 1953, kdy tři měsíce s padesáti lidmi ve volném
času nacvičoval Baladu z hadrů Voskovce a Wericha. V den premiéry bylo provedení zakázáno kulturním tajemníkem
OV KSČ. Po měsíci dohadování bylo uvedení povoleno a hra měla nebývalý úspěch. Od r. 1959 byl organizátorem
divadelního festivalu Pobečví v Hranicích. V letech 1920–1969 sehrál 651 představení, s kabarety a estrádami
téměř tisíc. Režíroval 79 her, 38 kabaretů a estrád a 10 divadel poezie. Celkově hrál s 16 soubory. Roku 1969
byl zvolen místopředsedou Ústředního výboru svazu českých divadelních ochotníků, který navazoval na tradice
ÚMDOČ a současně usiloval o vytváření moderního amatérského divadla. Byl členem redakčního kolektivu časopisu
Amatérská scéna, často publikoval i v měsíčníku Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou. Pro historii
Hranic je z jeho publikací nejcenější obsáhlá příloha Zpravodaje města Hranic a lázní Teplic nad Bečvou z let
1971–1972 s názvem Z historie hranických ochotníků (nedokončeno).

text: Václav Bednář