Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Brož František


František Brož

(10. 4. 1896 Praha – 21. 7. 1862 Praha)
Hudební skladatel

V letech 1907–1911 navštěvoval reálné gymnázium, 1911 nastoupil studium Pražské konzervatoře, 1911–1915 studoval housle u houslového pedagoga Jindřicha Bastaře (1879–1937). Na frontu v 1. světové válce narukovat nemusel. Nejprve byl violistou u divadla ve Vídni, později působil u vojenské hudby v Istambulu. Po skončení války pokračoval v odborném vzdělávání. 1919–1921 studoval skladbu u Josefa Bohuslava Foerstra, 1921–1924 završil studia mistrovským kurzem u Vítězslava Nováka. V té době se v Hranicích ustavil Sbor pro přípravu oslav 100. výročí narození Bedřicha Smetany (* 2. 3. 1824). Učitel Otakar Brdečka z pověření Sboru jednal s ředitelem pražské konzervatoře J. B. Foerstrem o vyslání schopného hudebníka a pedagoga, jenž by založil v Hranicích hudební školu. J. B. Foerster doporučil svého žáka Františka Brože, a ten nabídku přijal.

1.–4. 9. 1924 byl proveden zápis do hudební školy. Přijetí 78 zájemců umožnilo školu otevřít. Úroveň frekventantů rychle rostla. Už ve školním roce 1927–1928 se škola začala prosazovat v celostátních soutěžích hudebních škol. František Brož vyučoval zpěv i na hranickém gymnáziu a mezi gymnazisty si vybíral pro hudební školu nadané zpěváky i hudebníky. O rok později bylo několik absolventů hudební školy přijato na konzervatoř. 8. 9. 1924 byl František Brož zvolen sbormistrem hranického pěveckého sboru „Jurik“. Při sboru vytvořil kvalitní orchestr. „Jurik“ se pod jeho vedením stal špičkovým hudebním tělesem. Veřejná vystoupení, na nichž byly uváděny koncertní skladby i smíšené sbory světových i českých mistrů obohacovaly kulturní atmosféru Hranic až do zániku první republiky. Vrcholem činnosti „Jurika“ v době, kdy ho František Brož řídil, byl zájezd smíšeného sboru do Istambulu v roce 1928. „Jurik“ na třech koncertech s velkým úspěchem a kladným ohlasem kritiky předvedl skladby českých autorů a české i slovenské národní písně ve sborové úpravě. František Brož v Hranicích působil až do roku 1940 a intenzivně se zabýval i skladatelskou činností v oboru tvorby písňové, komorní, orchestrální, sborové i baletní.

text: Václav Bednář