Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Bryks Josef


Josef Bryks

(18. 3. 1916 Lašťany u Šternberka – 11. 8. 1957 Ostrov nad Ohří)

Stíhací pilot, hrdina protinacistického i protikomunistického odboje

Narodil se jako sedmý z osmi dětí v rodině rolníka. Maturoval na obchodní akademii v Olomouci a nastoupil vojenskou prezenční službu (1935). Absolvoval Školu důstojníků jezdectva v záloze (1936). V hodnosti desátníka absolventa byl téhož roku přijat do Československé vojenské akademie v Hranicích, kde přestoupil do leteckého oddělení. Poručíkem letectva s kvalifikací letecký pozorovatel byl jmenován v Hranicích 18. 9. 1937.

Nastoupil aplikační kurz v Prostějově a prodělal pilotní výcvik. V lednu 1940 se pokusil z Protektorátu uprchnout. Zdařil se mu druhý pokus, po útěku při eskortě z Maďarska, kde byl zatčen a několik měsíců vězněn, zpět na Slovensko. Cestou přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii se dostal do Francie. Do bojů německo-francouzské války roku 1940 již nestačil zasáhnout. Byl evakuován do Velké Britanie, přijat do RAF a povýšen na npor. letectva československé armády.

Vzhledem k výborné znalosti angličtiny byl přeložen k 242. stíhací peruti RAF, vyzbrojené Hurricany a složené především z kanadských letců. Prodělal aplikační kurs nočního létání a byl povýšen do hodnosti Flying Officer (npor.). 17. 6. 1941 byl poblíž francouzského města Lille sestřelen. Po seskoku padákem byl zajat. Zatajil český původ a celkem pětkrát se pokusil o útěk z německých zajateckých táborů.

Roku 1944 byla jeho identita prozrazena, byl předán gestapu v Praze a obviněn z velezrady. Život mu zachránila intervence prostřednictvím Červeného kříže, po které byl vrácen do zajateckého tábora. 16. 4. 1945 byl v Colditz osvobozen americkou armádou. O jeho hrdinném jednání byl natočen anglický film Srdce v zajetí a v Hollywoodu film Velký útěk v hlavní roli se Steveem McQueenem. Byl vyznamenán Řádem britského imperia (MBE).

Po návratu do ČSR se dozvěděl, že jeho manželka se s ním rozvedla, provdala, ale v dubnu 1945 spáchala v Přerově sebevraždu. Oženil se s anglickou poštovní úřednicí Gertrudou Roseovou (1920), vdovou po anglickém letci. V letech 1945–1948 učil v hodnosti majora letectva angličtinu a létání v Leteckém učilišti v Olomouci. Po únoru 1948 byl propuštěn z armády a 3. 5. 1948 uvězněn. Manželku a malou dcerku poslal včas zpět do Britanie. Byl odsouzen na 10 let těžkého žaláře, který mu byl zvýšen na 20 let po neúspěšném pokusu o útěk (1950). V táboře při uranovém dole Rovnost v Ostrově nad Ohří zemřel 12. 8. 1957 ve věku 41 let. Jeho tělesné pozůstatky odmítly komunistické orgány rodině vydat.

Plné rehabilitace se Josef Bryks dočkal teprve v květnu 2006. Do té doby ponechali představitelé polistopadové justice jednomu z nejstatečnějších českých bojovníků proti nacismu zbytkový trest za zběhnutí a vdově po hrdinovi nenavrátili ani peníze, které si Josef Bryks v uranových dolech vydělal. Vdovského důchodu se Trudie Bryksová z ČR do svého úmrtí v roce 2011 nedočkala. Roku 2006 byl Bryks vyznamenán Řádem bílého lva in memoriam. Roku 2008 byl Bryks povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam.

Jeho tělesné pozůstatky spolu s předčasně zemřelou dcerou byly pietně uloženy do rodinné hrobky v Bohuňovicích. Urna Trudie Bryksové byla do hrobky uložena 16. 7. 2011. Režisér Jan Polák o Josefu Bryksovi natočil dokumentární film „Muž, který přecenil českou duši aneb Útěky Josefa Brykse“ (2007).

Text: Václav Bednář