Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Chromý Čeněk


Čeněk (Vincenc) Chromý

(15. 7. 1874 Zbrašov – 1. 12. 1926 Zbrašov)

Objevitel Zbrašovských aragonitových jeskyní

Byl pokřtěn jako Vincenc, ale užíval českou variantu jména Čeněk. Občanským povoláním byl zámečník. Stejně jako bratr Josef byl roku 1895 zakládajícím členem Dobrovolné hasičské jednoty Zbrašov. Pro svou fyzickou zdatnost byl zařazen mezi tzv. lezce hasičského sboru. Předsedou jednoty byl v 1910–1913 a 1924–1926. Od roku 1912 spolupracoval s bratrem Josefem při objevování Zbrašovských aragonitových jeskyní. V lednu 1913 začali ručně rozšiřovat puklinu délky 1 m a světlosti 15 cm, ze které unikala teplá pára. Později se k nim přidali další dobrovolníci ze Zbrašova i Hranic. Čeněk byl první, kdo vnikl do podzemí. Dostal se komínem, nazvaným později Starý vchod, do hloubky asi 5 m a později jako první pronikl do tzv. Kapličky.

Roku 1914 pronikl s Rudolfem Slámou do Jeskyně smrti, zaplavené kysličníkem uhličitým. Chránili se dýchacími přístroji, vyrobenými Čeňkem. Do prvé světové války byl mobilizován již roku 1914. Po skončení války vstoupil Čeněk do politického života obce a v obecních volbách 14. 6. 1919 byl za Československou stranu lidovou zvolen náměstkem starosty Zbrašova. Stal se také členem zdejší školní rady. Podílel se na dalších výzkumech jeskynního komplexu a přípravách k jeho otevření pro veřejnost. V důsledku tlaku finančních obtíží zanechal dopis na rozloučenou a zemřel dobrovolnou smrtí, otravou kysličníkem uhličitým v jeskyních, které s bratrem Josefem objevil a prozkoumal.

text: Václav Bednář