Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Chromý Josef


Josef Chromý

(13. 2. 1869 Zbrašov – 20. 3. 1943 Hranice)

Starosta obce Zbrašov, spoluobjevitel Zbrašovských aragonitových jeskyní

Původním povoláním byl krejčí. Již jako krejčovský tovaryš se aktivně zapojil do společenského života obce. Roku 1895, při vzniku Dobrovolné hasičské jednoty Zbrašov, se stal písařem a cvičitelem sboru, 1899–1909 byl jejím předsedou. Byl rovněž členem a později i předsedou obecní školní rady. Roku 1904, již jako hostinský v domě čp. 26, byl zvolen za člena obecního výboru a 31. 7. 1907 starostou obce. Funkci obhájil i v obecních volbách roku 1910. Zastával ji až do roku 1916, kdy byl mobilizován, stejně jako jeho syn Stanislav, do války. Josef válku přežil, Stanislav nikoliv.
Již roku 1912 se Josef společně s bratrem Čeňkem pokoušel prokopat do předpokládaného jeskynního podzemí nad lázeňskou budovou. Úspěch zaznamenali v polovině ledna 1913. Rozšířili trhlinu ve skalním masivu zdejšího lomu Na Baránce, ze které v mrazivém zimním počasí vystupoval sloupec horké páry a sestoupili asi do hloubky 5 metrů. Pomocí žebříků postupně pronikli až do hloubky 42 m a během roku 1913 se spolupracovníky objevili téměř všechny prostory současné návštěvní trasy.
Roku 1914 prorazili snadnější vchod do jeskyní. Projekt otevření jeskyní, kterému bratři věnovali mnoho hodin práce i finančních investic, se zdržel v důsledku 1. světové války. Josef i Čeněk byli rovněž při vzniku Spolku pro udržování jeskyní v Hranicích, založeném krátce před zpřístupněním jeskyní. Jeskyně byly otevřeny v roce 1926, když se do závěrečných prací zapojili i příslušníci hranické posádky. Josef Chromý pokračoval v objevitelském bádání jeskynního komplexu až do své smrti. Poslední roky života prožil v budově Staré střelnice v Hranicích, kde také zemřel. V péči o Zbrašovské aragonitové jeskyně po smrti Josefa pokračovala jeho dcera Ludmila Chromá. Josef Chromý je pochován v hrobu č. 314–315 na hřbitově u filiálního kostela Narození Panny Marie v Hranicích. Hrob je v péči Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní.

text: Václav Bednář