Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Cigánek Ladislav


prof. Ing. Dr. Ladislav Cigánek, DrSc.

(13. 10. 1901 Nové Město na Moravě – 25. 10. 1975 Bratislava)

Elektrotechnik, vysokoškolských pedagog, akademik

 

Byl synem Emila Cigánka (1873–1849). Do Hranic přijel s rodiči v roce 1912. 28. května 1912 zvolilo hranické městské zastupitelstvo jeho otce ředitelem obnoveného českého městského reálného gymnázia. Emil Cigánek byl do té doby středoškolským profesorem na státní reálce v Novém Městě na Moravě. Jedenáctiletý Ladislav nastoupil v září 1912 do primy v Hranicích na Motošíně spolu s dalším 44 spolužáky, z nichž bylo 7 dívek.
V této skupině prožil nezapomenutelných osm roků středoškolských studií, zakončených maturitou s výborným prospěchem už v poválečném roce 1920 na Českém státním reálném gymnáziu. Po celou dobu studia byl ředitelem gymnázia jeho otec, který funkci zastával až do dobrovolného odchodu do důchodu v roce 1933. Pro Ladislava to neznamenalo žádné privilegium. Aby nebyl podezříván z protekce, připravoval se svědomitě a důsledně. Spolu s velmi kvalitním učitelským sborem a vrozeným talentem pro exaktní předměty tím získal velmi solidní základ pro úspěšná vysokoškolská studia i budoucí vědeckou práci. V letech 1920–1924 vystudoval Českou vysokou školu technickou v Brně a byl jmenován inženýrem elektrotechniky. 1924–1930 pracoval na konstrukčním oddělení Škodových závodů v Plzni, 1930–1931 byl na stáži v USA. Po návratu vyučoval na vyšších průmyslových školách v Praze a Brně a dále se vzdělával. Roku 1937 byl promován na doktora technických věd. Po porážce nacismu odešel na Slovensko. 1. 11. 1945 byl jmenován profesorem elektrotechnických strojů a přístrojů na Vysoké škole technické v Bratislavě. Katedru této školy potom vedl 25 let. Od roku 1953 byl členem Slovenské akademie věd. Zastával také funkci hlavního redaktora slovenských odborných časopisů Technický zborník a Elektrotechnický časopis SAV. Napsal řadu odborných publikací, vysokoškolských učebnic a skript a desítek původních vědeckých článků v domácích i zahraničních časopisech. Byl autorem spisů: Elektrické stroje (1949), Elektrické přístroje spínací, ochranné a řídící (1956) a Stavba elektrických strojů (1958). Zásadně ovlivnil vývoj elektrotechniky v Čechách a na Slovensku po roce 1945.

text: Václav Bednář