Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Fric František


František Fric

(22. 7. 1911 Praha – 7. 10. 1975 Hranice) 

Lesní inženýr a spisovatel

Pocházel z rodiny pražského městského stavitele Františka Frice. Vystudoval reálné gymnázium v Praze a lesní inženýrství na Vysokém učení technickém. Roku 1939 nastoupil jako lesní asistent v Kunštátu na Moravě, později tam byl vedoucím polesí. V letech 1945–1948 zastával místo profesora biologie a zoologie na Vyšší lesnické škole v Hranicích. Po únoru 1948 musel ze školy odejít. Pracoval nejdříve jako lesmistr u vojenských lesů v Lipníku, 1954–1957 ve Výzkumném lesnickém ústavu v Hnojníku, poté byl inspektorem lesního provozu Státních lesů v Janovicích a Hanušovicích a do roku 1971 vedl biologické oddělení Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově. Publicisticky byl činný už od dvaadvaceti let, publikoval v řadě novin a časopisů. Psal odborné publikace a vědecká pojednání: Stručný nástin myslivosti (1948), Význam ptactva v zemědělství a lesnictví (1956). Oblibu laických čtenářů si získal jako autor povídek o přírodě a skvělý vypravěč v úspěšném ostravském televizním seriálu Lovy beze zbraní, vysílaném v letech 1962–1981. Opakovaně vyšly jeho povídkové sbírky Mysliveckou stezkou (1959), Bílá manéž (1962), Kudu větevnice (1964), Ozvěny ticha (1969) a Zrzek (1973). Ing. Fric je pochován na Městském hřbitově v Hranicích v hrobě č. 349 / XII.

text: Václav Bednář