Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Gadas Ladislav


JUDr. Ladislav Gadas

(* 2. 3. 1915 Hranice)

Houslový virtuoz

 

Pocházel z hudební rodiny. Otec, povoláním krejčí, byl amatérský houslista, sestra Květa byla učitelkou hudby. Ladislav v letech 1924–1932 navštěvoval hudební školu v Hranicích, měl vynikajícího učitele, pozdějšího člena orchestru pražského Národního divadla Karla Krejčího. V Hranicích v letech 1926–1934 vystudoval i Státní reálné gymnázium. V maturitním ročníku byl jeho třídním učitelem Josef Troup. V letech 1934–1937 studoval hru na housle na brněnské konzervatoři u Oldřicha Vávry, houslisty vídeňské dvorní opery v období, kdy ji řídil Gustav Mahler. Současně na Právnické fakultě Masarykovy univerzity studoval práva. Titul JUDr. získal roku 1939. V období nacistické okupace pracoval jako právník v rodném městě a současně byl v letech 1939–1955 sbormistrem hranického pěveckého sboru Jurík. Hudbě se profesionálně věnoval od roku 1946. V letech 1946–1954 byl koncertním mistrem Ostravského rozhlasového orchestru. 1954-1959 v Ostravském symfonickém orchestru. Byl činný i v ostravské komorní hudbě jako houslista Slezského tria a smyčcového kvarteta. Roku 1959 odešel do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a při mnohaletém působení v symfonickém tělesu zažil ještě legendárního šéfdirigenta Dr. Václava Smetáčka, za jehož třicetiletého vedení dosáhl orchestr vysoké mezinárodní renomé. Vykonal mnoho pro popularizaci tzv. vážné hudby. V rozhlase provedl kolem 300 sólových i komorních relací, vystoupení s orchestrem a mnoho výchovných koncertů s výkladem pro mládež. Uváděl nejen klasická hudební díla, ale i skladby svých součastníků. Za celoživotní dílo byl roku 1994 oceněn nadací Život umělce cenou Senior prix.

text: Václav Bednář