Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Gallaš Josef Heřman Agapit


Josef Heřman Agapit Gallaš

(4. 4. 1756 Hranice – 15. 2. 1840 Hranice)

Malíř, lékař, spisovatel a dobrodinec

 

Byl jedním z asi deseti dětí hranického sochaře, řezbáře a malíře Františka Gallaše (1723–1795) a jeho manželky Magdalény Vojtkové (1725–1807). Kromě tříletého pobytu rodiny v Blansku (1758–1761), kde byl farářem matčin bratr, žili Gallašovi trvale v Hranicích. Gallaš roku 1768 započal studia na piaristickém gymnáziu v Lipníku nad Bečvou. Roku 1774 nastoupil studia teologie na kněžském semináři v Olomouci. Studia ale nedokončil, 1778 odešel do Vídně, kde se hodlal věnovat malířství. Na živobytí si vydělával jako malíř pokojů a kondicemi studentům z majetných rodin. Navštěvoval také přednášky z anatomie a koncem roku 1783 byl přijat jako chirurgický praktikant u vojenského chirurga Valentina Göpflera. V letech 1784–1786 byl podranhojičem u pěších pluků v Uničově a potom ve Vídni. 1788 byl jmenován vrchním ranhojičem u generálního štábu ve válce s Osmanskou říši. Císař Josef II. ho pověřil, aby provedl tajnou inspekci všech vojenských nemocnic protitureckého tažení. V listopadu 1788 však Gallašův příznivec, neúspěšný vojevůdce a smrtelně nemocný císař Josef II., opustil válečné tažení a Gallaš byl z fronty přeložen do Haliče, kde v lednu 1791 následkem nemoci oslepl. Zrak se mu později částečně vrátil, ale byl pensiován a v říjnu 1791 se vrátil do Hranic. Věnoval se příležitostnému léčení, zahradničení, malířství, regionální historii, literatuře i osvětovým projektům. Roku 1807 přeměnil část vlastního domu čp. 170 v nemocnici pro chudé. Po složitém boji s byrokratickými překážkami založil Gallaš roku 1811 veřejnou kostelní knihovnu, od roku 1913 spravovanou Městským muzeem v Hranicích. V roce 1813 vydává s pomocí svého přítele P. Tomáše Fryčaje obsáhlou básnickou sbírku Múza moravská, která patří k čelným dílům českého národního obrození na Moravě. Z jeho obsáhlé literární tvorby mají dnes největší hodnotu jeho autobiografické a národopisné práce. Josef Heřmann Agapit Gallaš je pochován na hranickém městském hřbitově v čestném hrobě č. 70 u pravé zdi.

Text: Václav Bednář