Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Gatti Friedrich


Friedrich Gatti

(30. 10. 1839 Weinburg am Sassbach – 6. 7. 1905 Vídeň)

Důstojník, pedagog a historik

Dětství prožil v rodné obci ve Štýrsku na současné rakousko-slovinské hranici. V nedalekém Grazu navštěvoval nižší a vyšší reálku. Koncem roku 1856 nastoupil do zaměstnání jako praktikant daňového úřadu. 1859 byl mobilizován k pěšímu pluku č. 12, se kterým zúčastnil italsko-rakouské války. Projevil statečnost a velitelské schopnosti. Byl povýšen na podporučíka pěchoty a přijat do činné služby. Samostudiem získal rozsáhlé znalosti z historie a zeměpisu a naučil se francouzsky, anglicky, italsky a španělsky, aby mohl studovat v originále archivní dokumenty. Roku 1864 začal učit historii v kadetních institutech, předchůdcích budoucích kadetních škol. Roku 1869 byl přeložen do tehdejší Vojenské technické školy v Hranicích, tříleté internátní vojenské školy, vychovávající poddůstojníky c.k. dělostřelectva. Ve VTŠ Hranice učil v letech 1869–1872 historii. 1871 vykonal ve Vídni komisionelní zkoušku aprobace na středoškolského profesora dějepisu, zeměpisu a literatury a byl povýšen na kapitána (Hauptmann). Podruhé v Hranicích působil v letech 1875–1879 jako středoškolský profesor světových dějin na Vyšší vojenské reálce. 1879 byl přeložen do Válečného archivu ve Vídni, kde se věnoval studiu novodobých evropských válek. 1887 byl jmenován profesorem válečných dějin a později i vojenské geografie na c. k. Vojenské technické akademii ve Vídni. Byl pověřen, aby zpracoval historii Vojenské technické akademie. Zadáním se zabýval až do konce života, i poté, kdy byl v roce 1901 v hodnosti plukovníka (Oberst) penzionován. Výsledkem jeho mnohaletého úsilí byla monumentální dvoudílná historie habsburského dělostřelectva Geschichte der K. und K. Technischen Militär–Akademie, která vyšla ve Vídni roku 1905. V druhém dílu publikace jsou popsány dějiny internátní rakouské (od roku 1867 rakousko-uherské) Dělostřelecká akademie, která v letech 1858–1869 sídlila v současných Kasárnách gen. Zahálky. Gattiho historie hranické Dělostřelecké akademie je dosud nedoceněným zdrojem informací o minulosti Hranicka v 50. a 60. letech 19. století.

text: Václav Bednář