Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Hanslian Alois


Prof. MVDr. Alois Hanslian

(4. 4. 1885 Hranice – 30. 10. 1948 Brno)

odborný zvěrolékař, onycholog

Byl synem Karla Hansliana, strojvedoucího v Hranicích, a jeho manželky Žofie. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Hranicích. Ve středoškolských studiích pokračoval na Vyšší zemské reálce v Lipníku nad Bečvou, kde se podrobil i maturitní zkoušce. Vysokoškolská studia započal na Vysoké škole technické v Praze. Ukončil dva semestry strojního inženýrství. Potom přešel do Vídně na Vysokou školu zvěrolékařskou. Vysokoškolská studia ukončil promocí roku 1910. Jeho dalšímu vědeckému růstu napomohla mobilizace do 1. světové války. V letech 1914–1918 založil a vedl vojenskou laboratoř pro výzkum svrabu u koní a pracoval ve funkci specialisty na léčení vozhřivky koní na armádním velitelství. V roce 1918 se stal velitelem vojenské podkovářské školy v Brně. Po založení Vysoké školy zvěrolékařské v Brně v roce 1918 byl vytvořen i Onychologický ústav (onychologie = nauka o kopytě) a Alois Hanslian se roku 1920 stal jeho prvním přednostou. Roku 1921 se habilitoval na docenta a 1921 byl jmenován mimořádným profesorem onychologie a podkovářství, 1931 řádným profesorem normální i patologické onychologie. V letech 1935–1937 byl rektorem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně.

Jako představitel oboru s tehdy podstatným významem pro praxi vykonával i řadu dalších aktivit. Z nich jsou známé pravidelné Hanslianovy přednášky v brněnském rozhlase „Co nového ve zvěrolékařství?“, reforma studia veterinárního lékařství, spojovaná s jeho jménem (1936), a Hanslianovo „Zvěrolékařské názvosloví“. Od roku 1932 až do své předčasné smrti vedl Družstvo zvěrolékařů Druvet, zabývající se zprvu literární činností zvěrolékařů a od roku 1937 i výrobou a distribucí léčiv.

text: Václav Bednář