Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Heller Richard


Richard Heller


(1862 Hranice – 31. 3. 1933 Hranice)

 

Majitel v minulosti proslulého hranického závodu na výrobu sukna, flanelu a módního textilního zboží Heller vdova a syn, založeného Salomonem Hellerem v roce 1844.

Richard Heller vlastnil závod od 20. 6. 1906 až do své smrti. Podnik modernizoval, rozšířil výrobní sortiment a hranice tuzemského i exportního výrobního programu. K zaměstnancům svého závodu, chudobným a nemocným projevoval hluboké sociální cítění a solidaritu. S manželkou Adélou (1873–1948) založil několik dobročinných i studijních nadací, které úspěšně působily až do jejich likvidace nacisty v roce 1942. Například ve své závěti odkázal 50.000 předválečných Kč na založení nadace pro podporu práceneschopných dělníků a dělnic, dalších 5000 Kč daroval chudým, především z řad textilních dělníků a 2000 Kč dělníkům jeho továrny židovské národnosti.

Podobně jako jeho rodinní předchůdci patřil i k nejštědřejším mecenášům ve městě. Mnoho let byl členem městského zastupitelstva v Hranicích. Financoval několik investic do městského osvětlení, vodovodní sítě a kanalizace. Až do padesátých let 20. století jediným krytým koupalištěm v Hranicích byl bazén v jeho závodě. Trvalou stopou podnikatelské rodiny Hellerů v Hranicích zůstává architektonicky hodnotný funkcionalistický nájemní dům pro zaměstnance (čp. 224 v Mostní ulici), který nechal Štěpán Heller postavit v letech 1933―1935. Jeho iniciály S a H dodnes najdeme na mříži nad vstupními dveřmi do této budovy.

Před vznikem ČSR konal Richard Heller příležitostně i diplomatickou činnost ve prospěch monarchie. V roce 1913 zkoumal investiční a obchodní perspektivy v tehdy vzniklé Albánii a na jaře 1918 vykonal z pověření císaře Karla I. informační cestu do Švýcarska s cílem sondovat možnosti uzavření míru.

Založil rodinnou galerii, z níž se po konfiskaci nacisty náhodou zachránil jediný obraz, jenž je v majetku Městské galerie v Hranicích.

Již jeho otec konvertoval k římskokatolickému vyznání, takže Richard Heller byl pochován na Městském hřbitově v Hranicích v hrobce č. 195–196 u levé zdi hřbitova. V současné době je hrobka prodána jinému majiteli. Vdova Adéla Hellerová emigrovala v roce 1939 spolu s synem Štěpánem Hellerem (1898-1966), jeho manželkou Ludvikou roz. Strossovou (1904–1988) a jejich dvěma dcerami do Anglie, odkud byla z humanitárních důvodů převezena na ostrov Antigua v Karibském moři, nakonec rodina zakotvila ve Forest Hills ve státě New York. Po roce 1945 marně usilovala o navrácení československého občanství, aby mohla být pochována spolu s manželem. Její žádost opakovaně zamítal tehdejší MNV Hranice, ač britské koloniální úřady potvrdily její vlastenecký vztah k ČSR a značnou finanční podporu válečnému úsilí protinacistické koalice.


text: Václav Bednář