Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Holínka Rudolf


Rudolf Holínka


(23. 2. 1902 Čechy pod Kosířem – 23. 7. 1944 Mírov)


Člen hranické organizace Obrana národa, zemřel po téměř pětiletém vězení v nacistických věznicích.

Rudolf Holínka studoval v letech 1913–1918 gymnázium v Hranicích. Z páté třídy přešel 15. 9. 1918 na tehdejší německý Vyšší lesnický ústav, který ukončil 8. 10. 1921. 1921–1922 byl výpomocným učitelem na české obecné škole ve Výškovicích v tehdejším okresu Moravská Ostrava. 1922–1924 absolvoval prezenční vojenskou službu u 7. hraničářského praporu ve Frývaldově (dnes Jeseník). Po ukončení vojenské služby pokračoval v zaměstnání výpomocného učitele ve Velkých Darkovicích. Roku 1927 nastoupil službu lesního adjunkta na Podkarpatské Rusi v Dovhé (nyní ves v Iršavském rajonu Zakarpatské oblasti Ukrajinské republiky). Roku 1930 se stal nadlesním, 1931 lesním správcem a vedoucím lesní správy v Dovhé. Roku 1930 se oženil. Narodil se mu syn Oskar (1931) a dcera Věra (1935). 15. 9. 1937 vykonal v Bratislavě státní zkoušku pro samostatné lesní hospodáře. Funkci vedoucího lesní správy vykonával až do okupace Podkarpatské Rusi Maďarskem roku 1939. Po nuceném odjezdu z Podkarpatské Rusi se vrátil do Hranic. Rodina bydlela u manželů Motejzikových na tehdejším Náměstí Krále Alexandra 888 (dnes Sídliště gen. Jaroše).
Ihned po vynuceném přestěhování se lesník Rudolf Holinka zapojil do ilegální činnost místní organizace Obrana národa. Již 6. 10. 1939 byl zatčen a z nacistických mučíren už nevyšel. Týden byl zadržován v Hranicích, do května 1941 v Olomouci. Potom byl vyslýchán ve Vratislavi (Breslau) a převezen do věznice v Diezu v Hesensku. Odsouzen byl 14. 7. 1942 ve Vratislavi k osmi letům káznice. Po odsouzení byl vězněn ve věznici Brieg u Vratislavi. 10. 7. 1944 byl s těžkou plicní tuberkulozou převezen do trestní věznice Mírov a 23. 7. 1944 zde nemoci podlehl a byl pohřben na zdejším ústavním hřbitově.
23. 12. 1945 převzala vdova po Rudolfu Holínkovi Karla Holínková, bytem Hranice, ulice Boženy Němcové 1080, pro Rudolfa Holínku Československý válečný kříž 1939 in memoriam.

text: Václav Bednář