Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Hrdlička Alois


Alois Hrdlička

(26. 2. 1862 Hranice – 7. 12. 1940 Hranice)

Akademický malíř

Ačkoliv se narodil v Hranicích, byl pokřtěn až 6. 3. 1862 se jménem Alois Alexander Hrdlička ve farním kostele ve Špičkách jako nemanželský syn Anny Hrdličkové z Bělotína. V Hranicích byl místní farou křest odmítnut pro nepravdivé údaje o skutečné matce. Skutečnými rodiči byli profesor dělostřelecké akademie P. Ulrych Josef Hájek a Antonie Konečná.

Alois navštěvoval v letech 1871–1874 reálné gymnázium v Hranicích. Po dokončení 3. ročníku odešel na doporučení profesora Jana Pinkavy do Vídně, kde rok studoval na Všeobecné kreslířské škole akad. malíře Josefa Macholda, bývalého profesora kreslení na Tereziánské vojenské akademii. Potom však z materiálních důvodů studia přerušil a pracoval jako pomocný řezník. Vídeňskou akademii dokončil teprve v roce 1900. Téhož roku odjel s manželkou Marii rozenou Konečnou do USA. Usadili se v New Yorku a Hrdlička živil rodinu malbou dekorací pro divadla, portrétováním i krajinomalbou. Svá díla několikrát úspěšně vystavoval. Zvláštní pozornost vzbudil jeho velký obraz Washington v bitvě u Monmouthu na výstavě v Torthawnu ve státě Oregon.

Po 22 letech americké emigrace se manželé Hrdličkovi v roce 1922 vrátili do Hranic a zakoupili dům v Trávnické ulici. Hrdlička v rodném městě maloval krajinné i žánrové obrazy s hranickými i beskydskými náměty i portréty. V roce 1927 uspořádal v Moravské Ostravě soubornou výstavu svých obrazů, v témže roce vystavil několik svých obrazů na Krajinské výstavě Pobečví v Hranicích. Jeho návrh na plakát k této výstavě byl vydán jako barevná výstavní pohlednice. Ve sbírkách hranického muzea a galerie jsou jeho krajinomalby, autoportrét a pravděpodobný portrét jeho otce (zvláště cenný pro rozšifrování tajemství malířova narození).

Alois Hrdlička je s manželkou Marií pochován na Městském hřbitově v Hranicích v hrobě č. 187–188 u levé zdi hřbitova.

text: Václav Bednář