Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Indra Bohumír


PhDr. Bohumír Indra

(17. 10. 1912 Hněvotín u Olomouce – 31. 3. 2003 Opava)

Archivář a historik

 

Narodil se v rodině četnického strážmistra Františka Indry, který byl v rámci svého povolání často přemisťován. Teprve po přeložení do Hranic roku 1923 se rodina trvale usadila v novostavbě čp. 802 ve Vrchlického ulici. Středoškolská studia Bohumír Indra ukončil maturitou r. 1931 na státním reálném gymnáziu v Hranicích ve třídě prof. PhDr. Antonína Hendrycha a započal vysokoškolská studia na Masarykově univerzitě v Brně. 1934 studia přerušil a do roku 1943 učil na školách v Rajhradě, Hranicích a Lipníku nad Bečvou. Od roku 1943 vykonával funkci tajemníka školského úřadu a vedl městský archiv v Hranicích. 1945–1947 získal studiem při zaměstnání Filozofické fakulty Masarykovy university aprobaci pro výuku zeměpisu a dějepisu. 1947–1949 učil na gymnáziu v Lipníku nad Bečvou. V r. 1949 začal pracovat v Zemském archivu v Opavě a i s rodinou se přestěhoval do Opavy. V 1950 obhájil doktorát z čsl. a obecných dějin, 1955–1978 zastával funkci ředitele Zemského archivu v Opavě.

Vedle odborné archivní práce se věnoval publikační činnosti, zahrnující četné historicko-vlastivědné práce z dějin severní Moravy a Slezska, tematicky se zaměřoval především na dějiny nekatolických konfesí v předbělohorském období a na biografie umělců od 16. do 19. století. V Hranicích žil trvale pouhých třináct let svého dlouhého a plodného života, ale pro výzkum historie města vykonal více než kdokoliv jiný. Od roku 1928 publikoval v Záhorské kronice fundované články o minulosti i významných osobnostech Hranic. Stal se spoluautorem I. dílu Dějin města Hranic (od nejstarších dob až do 30leté války). Od roku 1973 vydával v Kulturním zpravodaji města Hranic a lázní Teplic obsáhlá pojednání o topografii města Hranice. V roce 199O bylo PhDr. Bohumíru Indrovi uděleno čestné uznání I. stupně za dlouholetou badatelskou a publikační činnost o dějinách Hranic. Poslední práce zveřejňoval ve Sbornících Státního okresního archivu v Přerově. Trvalou hodnotu mají jeho posmrtně vydané knižní publikace Kronikáři města Hranic (2004, spoluautor) a Historie hranických domů (2005).

PhDr. Bohumír Indra zemřel v Opavě, je však pochován na Městském hřbitově v Hranicích v hrobě č. 160 u levé zdi hřbitova.

text: Václav Bednář