Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Jonáš Václav


Václav Jonáš

(1873 – 7. 2. 1925 Hranice)

Stavitel, starosta a štědrý mecenáš města Hranic

Václav Jonáš postavil v Hranicích řadu objektů považovaných za chloubu města: 1907 vilu Richarda Richtárského (Komenského čp. 642), v letech 1911–1912 budovu c.k. okresního soudu (dnes ZŠ Šromotovo nám.), 1912 restauraci a penzion Růžek (čp. 33) a budovu okresní nemocenské pokladny (čp. 78), v roce 1922 citlivě přestavěl dům obchodníka se střižným zbožím Jana Perutky (čp. 89) na Masarykově náměstí.

V 1. světové válce nabyl Jonáš značný majetek výstavbou barákových táborů v Hranicích a Lipníku pro potřeby c.k. armády. Po založení konzervativní Československé národně-demokratické strany Karla Kramáře (1919) se stal v Hranicích jejím předsedou. Za tuto stranu byl 28. 5. 1924 zvolen starostou Hranic. V té době již byl vážně nemocen a 7. 2. 1925 nemoci (pravděpodobně rakovině) podlehl. Ačkoliv jeho funkční období netrvalo ani rok, lze tuto dobu označit za výjimečnou. Bylo zřízeno elektrické osvětlení města, založena hudební škola a 24. 6. 1924 Václav Jonáš v Hranicích uvítal prezidenta T. G. Masaryka.
Na jeho pohřbu na hřbitově U Kostelíčka 10. 2. 1925 se podle Kroniky města Hranic sešlo tolik „lidu, jakého nebylo od pohřbu starosty Šromoty“. Potvrzuje to, že stavitel, starosta a nadšený sokol Václav Jonáš byl v Hranicích oblíbený a jeho předčasné úmrtí spoluobčany zasáhlo. Byl schopným a náročným podnikatelem, ale současně skromným a laskavým člověkem s rozvinutým sociálním cítěním.

Zůstal starým mládencem. V závěti ustanovil hlavním dědicem svého majetku Družstvo pro výstavbu hranické sokolovny, které tím získalo téměř 800.000 předválečných korun. Členům širší rodiny – synovcům a neteřím – odkázal 30.000–40.000 Kč, dlouholeté hospodyni 50.000 Kč. Hranickému gymnáziu na Jonášův fond podpory nadaným chudobným studentům 30.000 Kč. 120.000 korun nařídil rozdělit mezi zestárlé zedníky, bývalé zaměstnance jeho stavební firmy, český spolek Komenský ve Vídni a Národní jednotu pro severovýchodní Moravu.

Václav Jonáš je pochován v čestném hrobě č. 172 na hřbitově u filiálního kostela Narození Panny Marie v Hranicích. Jeho hrob je ozdoben sochou Atleta od akademického sochaře Julia Pelikána.

text: Václav Bednář