Cesta: Město, historie a památky / Významné osobnosti / Kallinikov Josef


Josef Kallinikov (Josif Fedorovič Kalinikov)

(1. 1. 1890 – 4. 5. 1934 Teplice nad Bečvou)

Ruský emigrant, spisovatel, folklorista a překladatel

Byl přesvědčeným odpůrcem komunistické diktatury v Rusku. Během občanské války po bolševické revoluci v roce 1917 bojoval v jednotkách bělogvardějců. Po porážce demokratických sil odešel do emigrace. Několikaleté putování válkou rozvrácenými zeměmi Středního východu a Balkánu zakončil v ČSR. Usadil se v Praze a začal se profesionálně věnovat literatuře.

Především románové tvorbě, kde úspěšně navázal na mistrovství světově uznávaných autorů ruského realismu. Největší proslulost z jeho románů získala třídílná epopej o ruské revoluci Mnichové a ženy, přeložená do mnoha jazyků. V čeština vyšla v pražském nakladatelství Čin v roce 1932. Neméně populární byla i jeho biografie Lva Nikolajeviče Tolstého. Česky vyšla roku 1931 v nakladatelství Symposion pod názvem: Lev Tolstoj – tragedie sexuální. Rozsáhlá dvoudílná práce Při řekách babylonských vyšla česky v nakladatelsktví Čin až po smrti autora v roce 1936. 

Josef Kallinikov je pochován na hranickém městském hřbitově v čestném hrobě č. 160 u levé zdi. Hranice se staly místem jeho posledního odpočinku poté, co při léčení v Teplicích nad Bečvou zemřel na infarkt. Bylo mu pouhých 44 let, ale jeho organismus byl vyčerpán válečnými útrapami a nesnadným hledáním nové vlasti. Hrob bez úhony přežil čtyřicetileté období komunistické totality. Nejspíše proto, že jméno spisovatele upadlo po jeho úmrtí v zapomnění. Literární dědictví Josefa Kallinikova by si zasloužilo objektivní odborné posouzení.

text: Václav Bednář