Cesta: Služby


TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Jednotná tísňová linka 112
Hasiči 150
Policie 158
Záchranná služba 155
Městská policie  156

 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Městský úřad Hranice                                                   581 828 111

Pernštejnské nám. 1 (zámek)

-  odbor kancelář starosty, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, odbor vnitřních věcí ( odd. správní a provozní), odbor rozvoje města, odbor správy majetku, odbor finanční, odbor životního prostředí, odbor stavební úřad

Zámecká 118

-  odbor dopravy, odbor vnitřních věcí ( odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ), odbor obecní živnostenský úřad

Purgešova 1399

-  odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Městská policie, Pernštejnské nám. 1                             156,  581 828 101

Policie ČR, Purgešova 350                                             158, 581 601 690

ČSAD informace, Nádražní 450                                       581 601 043

ČD informace, Nádražní 498                                            972 736 596

Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606                                581 615 168

Finanční úřad v Hranicích, Nádražní 332                           581 656 111

Hasičský záchranný sbor, Požární stanice Hranice           950 782 011

Katastrální úřad, Čechova 183                                         581 658 015

Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245                        581 679 111

Pohřební služba Obelisk, Na Náspech                             581 694 110, 731 534 888,

- stálá pohotovostní služba                                             800 100 788

Pohřební Služba QR, Hřbitovní 751                                  581 601 176

Stavební bytové družstvo, 28. října 565         

- účtárna (nájemné)                                                         581 608 500

- bytový technik (údržba)                                                 581 602 483

- sekretariát (ekonom)                                                     581 602 771

 

HAVARIJNÍ SLUŽBY

Energetika                                                                      840 850 860

Plyn                                                                                          1239

Voda                                                                              581 601 878

 

SLUŽBY OBYVATELŮM

Dům dětí a mládeže, Galašova 1748                                  581 601 700

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.                                         581 818 181

Městská knihovna Hranice, Masarykovo nám. 71                581 607 299

Městské informační centrum, Pernštejnské nám. 1             581 607 479

Městské kulturní zařízení, Zámecká 118                            581 828 172

Městské muzeum a galerie Hranice, Radniční 1                 581 601 390

Plovárna Hranice, Žáčkova 1236                                        581 606 666

Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice n. B.                    581 601 866