Cesta: Služby / Důležitá telefonní čísla


TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Jednotná tísňová linka      112
Hasiči 150
Policie 158
Záchranná služba 155
Městská policie  156

 

DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Městský úřad Hranice                                                   581 828 111

Pernštejnské nám. 1 (zámek)

-  odbor kancelář starosty, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, odbor vnitřních věcí ( odd. správní a provozní), odbor rozvoje města, odbor správy majetku, odbor finanční, odbor životního prostředí, odbor stavební úřad

Zámecká 118

-  odbor dopravy, odbor vnitřních věcí ( odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ), odbor obecní živnostenský úřad

Purgešova 1399

-  odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Městská policie Hranice     Pernštejnské nám. 1 156  581 828 101
Policie ČR Purgešova 350 158 581 601 690
ČSAD informace Nádražní 450   581 601 043
ČD informace Nádražní 498   972 736 596
Ekoltes Hranice a.s. Zborovská 606   581 615 168
Finanční úřad v Hranicích Nádražní 332   581 656 111
Hasičský záchranný sbor Požární stanice Hranice      150      950 782 011
Katastrální úřad Čechova 183   581 658 015
Nemocnice Hranice a. s. Zborovská 1245   581 679 111
Pohřební služba Obelisk Na Náspech   581 694 110, 731 534 888
- stálá pohotovostní služba     800 100 788
Pohřební Služba QR Hřbitovní 751   581 601 176
Stavební bytové družstvo      
- účtárna (nájemné)     581 608 500
- bytový technik (údržba)     581 602 483
- sekretariát (ekonom)     581 602 771
       
HAVARIJNÍ SLUŽBY      
Energetika     840 850 860
Plyn     1239
Voda     581 601 878
       
SLUŽBY OBYVATELŮM      
Dům dětí a mládeže Galašova 1748   581 601 700
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.     581 818 181
Knihovna Masarykovo nám. 71   581 607 299
Turistické informační centrum Pernštejnské nám. 1   581 607 479
Městské kulturní zařízení Zámecká 118   581 828 172
Muzeum Stará Radnice    Radniční 1   581 601 390
Výstavní síň Synagoga Janáčkova 728   581 606 077
Plovárna Hranice Žáčkova 1236   ‎581 674 481
Zbrašovské aragonitové jeskyně Teplice n. B.   581 601 866