Cesta: Výlety, volný čas / Tipy na výlety / Zbrašovské aragonitové jeskyně


ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

  • nachází se pod Zbrašovským vrchem v levém břehu řeky Bečvy v areálu Lázní Teplice nad Bečvou.

  • jeskyně objevili na přelomu roku 1912 - 13 bratři Josef a Čeněk Chromí, když po prokopání pukliny s výronem teplého vzduchu sestoupili 42 m hlubokou propastí do podzemí.

  • jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v České republice. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, raftové (dříve gejzírové) stalagmity či kulovité povlaky zvané "koblihy". Nepřístupné prostory jsou zaplněny plynem oxidem uhličitým a příjemná teplota ovzduší v podzemí se pohybuje okolo 15 °C.

  • jeskyně jsou dlouhé celkem 1240 metrů s výškovým rozpětím (denivelací) 55 metrů. Návštěvní okruh je ale jen 375 metrů dlouhýa trvá 50 minut

  • v roce 2003 byly jeskyně vyhlášeny národní přírodní památkou

  • aktuální informace o otevírací době a výši vstupného naleznete na www.caves.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně