Cesta: Výlety, volný čas / Trasy pěšky


Za krásami Městské památkové zóny Hranice

Městská památková zóna Hranice byla vyhlášena roku 1992. Vytrvalým úsilím města i řady jednotlivců se v průběhu let 1994 - 2009 podařilo jádru města vrátit jeho historický půvab.

Turistické stezky

Hůrka

Zde naleznete stručné a orientační popisy turistických stezek, které vedou přes město Hranice. Vychází se z hlavního vlakového nádraží ČD Hranice na Moravě nebo z Masarykova náměstí. Rozcestník na náměstí je před Informačním centrem.

Naučné stezky v Hranicích

Tyto naučné stezky jsou druhem značené turistické trasy, která návštěvníka seznamuje s přírodovědnými zajímavostmi pomocí informativních tabulí, které jsou rozmístěny na jednotlivých zastaveních po celé délce naučné trasy.