Cesta: Výlety, volný čas / Trasy pěšky / Za krásami Městské památkové zóny Hranice


ZA KRÁSAMI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY HRANICE

Hranice jsou městem s bohatou historií, s řadou hodnotných památek a krásných přírodních lokalit. V městské památkové zóně a v jejím okolí můžete navštívit renesanční zámek s unikátními arkádami, bývalé židovské ghetto se synagogou, nejhlubší propast České republiky, městské popraviště, areál slavných c. k. vojenských ústavů, poutní místo Kostelíček, železniční viadukty – významnou technickou památku z 19. století, rozhlednu na věži Staré radnice a řadu dalších míst.

Projekt Za krásami městské památkové zóny Hranice vytváří z několika nejzajímavější lokalit turistickou trasu, která s historií a půvabem města může seznámit návštěvníky i místní obyvatele.

Trasa o délce 4,5 km je vyznačena turistickými značkami Klubu českých turistů v modré barvě, tvoří ji patnáct zastavení opatřených tabulkami. Podrobnější informace nabízejí panely s texty a fotografiemi.

Od června do září je v památkové zóně k dispozici také průvodcovská služba. Bližší informace získáte v Turistickém informačním centru Hranice, tel. 581 607 479.

Šťastnou cestu a příjemný pobyt!

 

Zastavení na MPZ:

 1. Stará radnice s rozhlednou
 2. Čaputův dům
 3. Římskokatolická fara
 4. Dům Jana Pinkavy
 5. Arboretum Střední lesnické školy
 6. Renesanční dům se sgrafiti
 7. Zámek
 8. Městské hradby
 9. Židovský hřbitov
 10. Kunzova vila
 11. Gallašův dům
 12. Gallašova lípa
 13. Evangeliská motlitebna
 14. Synagoga
 15. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

 

Informační panely v MPZ:

 

Informační panely mimo MPZ:


Přílohy ke stažení