Cesta: Výstavy a stálé expozice / Stálá expozice s modelem historického jádra města Hranic (Muzeum na zámku)


STÁLÁ EXPOZICE S MODELEM HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA HRANIC

Muzeum na zámku
Pernštejnské nám. 1, Hranice
Tel. 581 607 479 (Turistické infocentrum)
www.muzeum-hranice.cz 

Otevřeno: leden a únor 2017 -  pouze na objednání - tel. 581 607 479.

  • Návštěvníci mohou sledovat průběžné dokončování modelu, jehož autorem je Stanislav Miloš.

model města